DMP Serwis wózków widłowych. Telefon: 503 095 137

Jesteś tutaj: Strona główna Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka Prywatności DMP SERWIS Dariusz Pokropek w Radziejowicach
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym RODO), od dnia 25.05.2018 roku zabezpieczamy dane osobowe użytkowników naszej strony internetowej zgodnie z nowymi i dotychczas obowiązującymi przepisami prawa.

Kto jest administratorem danych osobowych?

DMP SERWIS Dariusz Pokropek w Radziejowicach nie przetwarza danych osobowych w swoim serwisie internetowym

We wszystkich sprawach w zakresie naszej działalności dotyczących przetwarzanych przez nas danych osobowych można się kontaktować z administratorem danych osobowych:
Adres: 96-325 Radziejowice ul. Główna 27A, e-mail: biuro@dmp-serwis.pl

Mailing

Administrator nie wysyła mailingu marketingowego, informacyjnego.

Prawa użytkownika w zakresie danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych użytkownik ma prawo do:

  • dostępu do swoich danych, czyli prawa uzyskania informacji czy Administrator przetwarza dane osobowe użytkownika oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, w tym uzyskania kopii danych,
  • sprostowania danych, jeśli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora swoich danych osobowych oraz prawo przesłania ich innemu administratorowi,
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.
  • wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych lub organu nadzorczego innego państwa członka Unii Europejskiej,
  • właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu użytkownika lub pracy użytkownika albo miejsce domniemanego naruszenia,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na czynności przetwarzania dokonane przed cofnięciem zgody.

Polityka cookies

Czym są pliki cookies? Pliki cookies są to pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają Serwisowi rozpoznawanie poprzednich preferencji Użytkownika podczas kolejnej wizyty w Serwisie. Administrator na swojej stronie nie przetwarza danych osobowych i nie korzysta z polityki cookies.